Print this page Generate PDF

Одјељење за уређење простора, комунално - стамбене и имовинско - правне послове и заштиту животне средине

2019
 
 
 
2018
 
 
 
 
 
 
2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2016

 

У.Т.У - Жижић Миомир

У.Т.У - Електромонтажа

У.Т.У - Караџић Ђурђа

Захтјев за УТУ - Жижић Миомир

Захтјев за УТУ - Караџић Ђурђа

Захтјев за УТУ - Електромонтажа

Грађевинска дозвола Караџић Ђурђа

Грађевинска дозвола А.Д. Енергомонтажа

Грађевинска дозвола Д.О.О . Ковијанић Company

захтјев за издавање грађевинске дозволе Караџић Ђурђа

захтјев за издавање грађевинске дозволе А.Д. Енергомонтажа

захтјев за издавање грађевинске дозволе Д.О.О . Ковијанић Company

Захтјев за УТУ - Електромонтажа

УТУ – Електромонтажа

Грађевинска дозвола - Ковијанић Kомпанy

Грађевинска дозвола - Општина Шавник - Кућа Пекића

Грађевинска дозвола - Ковијанић Компану

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013
 
друштву за телекомуникације "М-тел" за постављање репетиторске станице "Тунел Ивица"
 
за изградњу индивидуалног стамбеног објекта на катастарској парцели бр. 44/5 КО Мокро
 
за изградњу водовода Клисура у Горњој Буковици