Print this page Generate PDF

2018

-Plan javnih nabavki za 2018. godinu

-Pravilnik za postupanje nabavkama male vrijednosti

-Izmjene Pravilnika za postupanje nabavkama male vrijednosti 

-Pravilnik za postupanje Opštine Šavnik prilikom sprovođenja postupaka hitne nabavke

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika za postupanje Opštine Šavnik prilikom sprovođenja nabavki male vrijednosti

 

Predmet

 

Postupak

 

Tend.dokumentacija

 

Odluka

 

Ugovor

 Nabavka goriva

 Otvoreni postupak javne nabavke

 Nabavka goriva

 Odluka o izboru najpovoljnije ponude

 

 

Radovi na saniranju putne infrastrukture na teritoriji opštine Šavnik 

Nabavke male vrijednosti

 

Izjava ponuđača


Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavke male vrijednosti

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti   
IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI KUĆE PEKIĆA –3 FAZA (VANJSKO UREĐENJE) Otvoreni postupak javne nabavke 

KUĆA PEKIĆA –3 FAZA

   

Adaptacije sistema javne rasvjete u Opštini Šavnik

 


ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA NABAVKU RADOVA 

 TENDERSKA DOKUMENTACIJA

Izmjene tenderske dokumentacije Br.1

   

Nabavka materijala za rekonstrukciju seockog vodovoda...

Nabavke male vrijednosti  

 

Izjava ponuđača

Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavke male vrijednosti 
 Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednost  

Nabavka knjiga za osnovce

Nabavke male vrijednosti

Finansiski dio ponude

izjava ponuđača

zahtjev za dostavljanje ponude

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednost   

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije vodovodne mreže, naselje Šavnik

Nabavke male vrijednosti

zahtjev za dostavljanje ponude

 Obustavljen postupak

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednost

 

Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije pumpne stanice i rezervoara, naselje Šavnik

Nabavke male vrijednosti

zahtjev za dostavljanje ponude

 Obustavljen postupak 

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednost