Print this page Generate PDF

Simboli Šavnika

Grb Šavnika predstavlja vizuelnu i idejnu zaokruženost prirodnih, geografskih i geoloških fenomena podneblja, gdje se iz kruga čistoća krajolika povezuje sa čistoćom duha kao vječnom težnjom.
Šavnik često nazivaju "varoš na tri vode i sa dvije zore". Tri plave linije na grbu Šavnika predstavljaju tri rijeke, Bukovicu, Bijelu i Šavnik, koje se u Šavniku sastaju, maltene pod pravim uglom. Srednja, isprekidana linija predstavlja najmanju od ove tri rijeke - rječicu Šavnik, koja je karakteristična po jednom veoma rijetkom i posebnom prirodnom fenomenu. Naime, izvor ove rijeke je intermitentan i u danima niskog vodostaja dešava se da na mahove potpuno presušuje, a korito rječice ostaje skoro potpuno bez vode. Ti prekidi traju od po nekoliko minuta pa do pola sata ili više i dešavaju se po nekoliko puta u toku samo jednog dana. Narod za ovu pojavu kaže da je rijeku "uhvatila mukavica".
Još jedan prirodni fenomen vezan je za Šavnik. U danima oko ravnodnevnice sunce se u toku dana dva puta rađa i zalazi. Ujutru sunce izađe iza brda Kravica i rano poslije podne zakloni se za brdo Gradac. Sat - dva kasnije opet obasja varošicu i na smiraj dana zađe za planinu Vojnik. Ovaj prirodni fenomen je na grbu Šavnika predstavljen sa dva žuta kruga - "dva sunca". Silueta mosta na grbu Šavnika predstavlja stari most na rijeci Bukovici u Šavniku, koji potiče još iz rimskog perioda i prema nekim izvorima predstavlja jedan od četiri najstarija mosta na Balkanu.
Zastava Šavnika predstavlja grb Šavnika modifikovan i prilagođen formi zastave kao simbola.
Praznik opštine Šavnik je 22. jul - Dan oslobođenja Šavnika. Ovaj praznik potiče iz perioda II svjetskog rata i obilježava se na dan kada su šavnički ustanici napali italijansku komandu u Šavniku 1941. godine.