Print this page Generate PDF

Sekretarijat lokalne uprave

Sekretarijat vrši poslove lokalne uprave koji su utvrđeni zakonom, Statutom Opštine i drugim propisima.
U okviru Sekretarijata lokalne uprave obrazovana su dva odjeljenja: Odjeljenje za opštu upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove, budžet i finansije, lokalne javne prihode i ekonomski razvoj i Odjeljenje za urbanizam, komunalno - stambene i imovinsko pravne poslove i zaštitu životne sredine.