Print this page Generate PDF

Predsjednik opštine

Mijomir Vujačić, rođen u Strugu, Šavnik, 7. januara 1957 godine. Završio je Pravni fakultet u Podgorici. Bio je sekretar Skupštine i Izvršnog odbora Opštine Šavnik, predsjednik Izvršnog odbora SO Šavnik, predsjednik Opštine Šavnik (1996-1998, 1998-2002), direktor DP "Šavnik", sekretar Ministarstva trgovine u Vladi Republike Crne Gore, direktor arhiva Srbije i Crne Gore, odbornik u SO Šavnik (1992-1996, 2002-2006, 2006-2011), poslanik u Skupštini Republike Crne Gore (1992-1996), predsjednik Skupštine Opštine Šavnik (2006-2011).
 
 
 
Adresa: Opština Šavnik, 81450 Šavnik
Telefon/Faks: +382 (0)40 266 108;  
Mobilni telefon: +382 (0)69 053 002
Elektronska pošta: sosavnik@t-com.me