Print this page Generate PDF

Organi uprave

Organi lokalne uprave i službe obavljaju poslove utvrđene zakonom, statutom opštine i drugim aktima.