Print this page Generate PDF

Odbornici

Skupština opštine Šavnik ima 4 odbornička kluba i 30 odbornika

Klub odbornika DPS-SD ( 19 odbornika) :

1. VLADIMIR TOMIĆ – predsjednik kluba
2. SANJA BUŠAJ
3. SREĆKO KOTLICA
4. JUGOSLAV JAKIĆ
5. NADEŽDA KOTLICA
6. VUKIĆ VEMIĆ
7. DRAGA PERIŠIĆ
8. MILORAD AŠANIN
9. MARIJANA ZORIĆ
10. BRANO ĐURĐIĆ
11. TOMAŠ ČUROVIĆ
12. DRAGANA ZARUBICA
13. BRANKO BOŽOVIĆ
14. ŽARKO NIKOLIĆ
15. NATAŠA ZORIĆ
16. MLAĐEN KRSMANOVIĆ
17. DARKO ČUROVIĆ
18. SANJA ŽIŽIĆ
19. MILENKO MIJATOVIĆ

Klub odbornika SNP ( 4 odbornika) :

1. NIKOLA BIJELIĆ – predsjednik kluba
2. DRAGAN KRSMANOVIĆ
3. BOJAN JAKIĆ
4. BRANKA MIKIĆ

Klub odbornika DF ( 4 odbornika) :

1. VESKO ŠĆEPANOVIĆ – predsjednik kluba
2. SNEŽANA ČUPIĆ
3. SLOBODAN KASALICA
4. MRKOJE LUKOVAC

Klub odbornika „DEMOKRATSKA CRNA GORA“ ( 3 odbornika) :

1. RADIVOJE VUKOVIĆ – predsjednik kluba
2. MILANKO AŠANIN
3. MOMČILO KRSMANOVIĆ