Print this page Generate PDF

Obavještenja i informacije

Str. 1 od 46  > >>
27. 03. 2020.

Obavještenje

Категорија: Novosti
Објавио/ла: vladimir

D.O.O Komnalne djelatnosti Šavnik

26. 03. 2020.

Sekretarijat lokalne uprave opštine Šavnik, donosi sljedeće:

Категорија: Novosti
Објавио/ла: vladimir

O B A V J E Š T E NJ E

 
Privremeno se ukida rad sa strankama u prostorijama Opštine Šavnik.

Pozivaju se građani Opštine Šavnik da za svoje zahtjeve koriste zvaničnu e-mail adresu: sosavnik@t-com.me i sljedeće brojeve telefona:

25. 03. 2020.

Opštinski tim za zaštitu i spašavanje, dana 25.03.2020.godine, donio je sljedeće

Категорија: Novosti
Објавио/ла: vladimir

Z A K Lj U Č K E

1. Privermeno se ukida rad sa strankama u prostorijama Opštine Šavnik;
 
2.Da Sekreatarijat lokalne uprave na sajtu Opštine Šavnik i na drugim vidljivijim mjestima,istakne obavještenje o privremenom ukidanju rada sa strankama u Opštini Šavnik i da još jednom pozove i sugeriše građanima da za svoje zahtjeve koriste zavaničnu e-mail adresu: sosavnik@t-com.me i brojeve telefona koji su istaknuti na sajtu i na ulazu u zgradu i da se sugeriše građanima da ostavljaju tačne podatke kako bi ih službenici mogli kontaktirati;
 
3.Da Komunalna policija i Komunalni inspektor pojačaju inspekcijski nadzor i održavanje komunalnog reda u saradnji sa Upravom policije, a u skladu sa Naredabama koordinacionog tijela za zarazne bolesti od 24.03.2020.godine, posebno u odnosu na:

23. 03. 2020.

Obraćanje Predsjednika opštine Šavnik

Категорија: Novosti
Објавио/ла: vladimir

 Poštovani sugrađani i sugrađanke,

Svjedoci smo da je pojava korona virusa (covid 19), drastično promijenila život u Crnoj Gori, pa i u našoj opštini. Svi se pitaju koliko će ovo trajati, kako će se završiti...Odgovore na ova pitanja ne znam, ali znam da imamo isti zadatak i da moramo da ga riješimo zajedničkim snagama. Sve je na nama, na svakom pojedincu. Moramo da pokažemo da smo disciplinovani, saosjećajni i solidarni.
 
 

20. 03. 2020.

Kontakt broj u vezi sumnje na korona virus

Категорија: Novosti
Објавио/ла: vladimir
Kontakt broj za sve informacije:
U vezi sumnje na infekciju
korona virusom
Zdravstvena stanica Šavnik,
Dr Sanja Bušaj, opšta praksa

      069/765-901

20. 03. 2020.

SAOPŠTENJE

Категорија: Novosti
Објавио/ла: vladimir
Ovim putem želimo da skrenemo pažnju građanima opštine Šavnik da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prostoru kao i zabranu paljenja nekontrolisane vatre na svim površinama. Ovo se posebno odnosi na poljoprivrednike i njihove članove domaćinstva koji pale vatru na svojim imanjima i istu ostavljaju bez kontrole i tako izazivaju požare, čime onemogućavaju Službu zaštite i spašavanja da svoje kapacitete stave na raspolaganje Opštinskom timu za zaštitu i spašavanje a u cilju sprečavanja širenja korona virusa.

19. 03. 2020.

OD SJUTRA U FUNKCIJI BESPLATNA TELEFONSKA LINIJA 069/121- 121

Категорија: Novosti
Објавио/ла: vladimir

 I VIBER ZAJEDNICA ZA POMOĆ I PODRŠKU GRAĐANIMA OPŠTINE ŠAVNIK ZBOG POJAVE KORONA VIRUSA 

Opština Šavnik je obezbijedila besplatnu telefonsku liniju i uspostavila viber zajednicu kako bi se komunikacija sa građanima odvijala svakodnevno.

Besplatna telefonska linija biće u funkciji od sjutra. 

Str. 1 od 46  > >>