Print this page Generate PDF

Kulturna baština

Spomenici kulture na ovim prostorima govore o minulim epohama. Raznovrsnot i bogatstvo kulturno-istorijskog nasleđa može se vidjeti na primjerima arheoloških lokaliteta, nekropola sa stećcima, srednjovjekovnih manastira, crkava i na tradicionalnom narodnom neimarstvu.
Ostaci nekoliko tumula (grobne humke), najvjerovatnije iz perioda prije nove ere, nalaze se u okolini sela Dubrovsko i predstavljaju vrijedno arheološko svjedočanstvo o stanovništvu ovog kraja. Na lokalitetima sela Pošćenje, Grabovica i Bijela, planina Ivice i Sinjavine, katuna Studena i drugih, nalazi se značajan broj nekropola sa stećcima (nadgrobnim spomenicima), a pretpostavlja se da ih ima na još nekim lokalitetima koji će biti predmet budućih istraživanja.
Najznačajnije spomenike sakralne arhitekture u opštini Šavnik predstavljaju manastir Podmalinsko i manastir Bijela.
Gusle su tradicionalni instrument koji nigdje nije rasprostranjen kao u Drobnjaku, a Drobnjaci su najpoznatiji guslari.
Na ovom prostoru je sačuvan značajan broj objekata autentične tradicionalne arhitekture sela (kuće od kamena i brvana) i katuna (kolibe, savardaci), pomoćni privredni objekti (mljekari, štale...), kao i mlinovi (za mljevenje brašna), vodenice i stupe (za valjanje sukna), podizane na rečnim tokovima.
O kulturi u Šavniku nekada, možda najslikovitije piše njemački putopisac Bernard Švarc, koji je 1883. godine na svom proputovanju kroz Crnu Goru, o Šavniku između ostalog napisao: "Vode ove srećne doline nisu više strujale, kao ostale glavne rijeke zemlje, ka divljoj, necivilizovanoj Albaniji, već su se kretale u pravcu velike struje srednje Evrope koja posredstvom kulture tako srećno spaja Zapad i Istok. One više nisu gradile slijepe ulice, kao ove druge koje su vodile u propalu Tursku. Bilo je kao da je na taj način u ovim predjelima vladala blaga klima za razliku od ostatka Crne Gore, kao da je kultura ovdje, lakše nego tamo, mogla da pronađe put."
Zanimljiv je i način na koji isti autor opisuje narodnu nošnju ovog kraja: "Kako ružna i beznačajna nam se učinila naša moderna toaleta za dame u poređenju sa jednom takvom bogatom i sa ukusom urađenom narodnom nošnjom. I ako bismo poredili ovu Šavničanku sa većinom njenih zemljakinja iz ostatka Crne Gore, tako bi one jedne od drugih štrčale što se nošnje tiče, kao zlatni fazan od vrana."
U Šavniku postoji dom kulture sa višenamjenskom salom sa oko 400 mjesta, bibliotekom sa oko 2500 naslova i 3500 knjiga. Domovi kulture postoje i u nekoliko sela.
U Petnjici je 2005. godine izgrađen spomen kompleks "Vukovi korijeni", posvećen Vuku Stefanoviću Karadžiću. U Tušinji se nalazi kuća - spomen muzej Novice Cerovića.