Print this page Generate PDF

Књига процедура

 

Правилник о раду Комисије за процјену штета од природних непогода на подручју општине Шавник

ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА ЗА ПОСТУПАЊЕ ОПШТИНЕ ШАВНИК ПРИЛИКОМ СПРОВОЂЕЊА НАБАВКИ МАЛЕ ВРИЈЕДНОСТИ -  преузми у W

ПРАВИЛНИК ЗА ПОСТУПАЊЕ ОПШТИНЕ ШАВНИК ПРИЛИКОМ СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПКА ХИТНЕ НАБАВКЕ   - преузми у W

ПРАВИЛНИК за поступање Д.О.О."КОМНАЛНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ"ШАВНИК приликом спровођења поступка набавке мале вриједности.

ПРАВИЛНИК за поступање ЈУ „Центра за култур, спорт и медије“ приликом спровођења поступка набавке мале вриједности.