Print this page Generate PDF

Јавне расправе и објаве

Стр. 1 од 10  > >>
02. 12. 2019.

Извјештај

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir
 о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о Буџету општине Шавник за 2020.годину

29. 11. 2019.

Јавна расправа

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir

 

 о Нацрту стратегије развоја спорта у општини Шавник 2020-2021 трајаће 15 ( петнаест ) дана и биће организована у периоду од 29.11.2019.године, закључно са 13.12.2019.године.

28. 11. 2019.

Јавна расправа

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir

 

 о Нацрту  Локалног акционог плана за младе у општини Шавник2020-2021

трајаће 15 ( петнаест ) дана и биће организована у периоду од 29.11.2019.године, закључно са 13.12.2019.године.


26. 11. 2019.

Извјештај

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir
 о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о порезу на непокретности

20. 11. 2019.

Извјештај

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir
 о спроведеној јавној расправи о нацрту Одлуке о локалним административним таксама

11. 11. 2019.

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir
Секретаријат локалне управе општине Шавник спроводи јавну расправу о Нацрту Програма привремених објеката за подручје општине Шавник за перијод од 2020-2025.године. 

11. 11. 2019.

Министарство одрживог развоја и туризма спроводи Јавну расправу

Категорија: Јавне расправе и објаве
Објавио/ла: vladimir

о Нацрту Детаљног просторног плана за простор вишенамјенске акумулације на ријеци Комарници и Нацрту Извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину, одржаће се у организацији Министарства одрживог развоја и туризма у периоду од 06.11.2019.године до 17.12.2019.године.Стр. 1 од 10  > >>

 

Јавна расправа о Нацрту одлуке о измјенама одлуке о буџету општине Шавник за 2013. годину и Нацрту одлуке о буџету општине Шавник за 2014. годину
Јавна расправа ће се одржати у периоду од 8. до 22. новембра 2013. године. Јавна трибина ће се одржати 22. новембра у згради СО Шавник, сала бр. 1 са почетком у 11:00 часова. Са нацртом наведених одлука заинтересовани учесници се могу упознати у просторијама Секретаријата за финансије, економски развој, општу управу и друштвене дјелатности. Предлози, сугестије, примједбе и мишљења на текст нацрта наведених одлука могу се саопштии усмено или дати у писаној форми Секретаријату, као и путем електронске поште на адресу: sosavnik@t-com.me
 
Јавна расправа о Нацрту одлуке о оснивању д.о.о. "Комуналне дјелатности" Шавник
Јавна расправа ће се одржати у периоду од 9. до 23. септембра. Јавна трибина - стручна расправа ће се одржати 23. септембра у 11 часова у сали СО Шавник. Са Нацртом одлуке заинтересовани учесници се могу упознати у просторијама Секретаријата за уређење простора. Предлози и примједбе се могу доставити усмено или у писаној форми Секретаријату или путем електронске поште на адресу: sosavnik@t-com.me
Текст Нацрта одлуке можете преузети овдје.
 
Обавјештење - Укњижи своје имање
Обавјештавају се носиоци права на непокретностима у дијелу општине Шавник у катастарским општинама: Дубровско, Дужи, Комарница, Грабовица, Горња Буковица, Доња Буковица, Тимар, Слатина, Мљетичак, Петњица, Пошћење, Мокро, Милошевићи, Доња Бијела, Горња Бијела и Малинско, да геодетски стручњаци предузећа Геодетски Завод Цеље и Геоинжењеринг Бања Лука врше радове прикупљања података о непокретностима (дешифровање) у наведеним катастарским општинама.
Имаоци права на непокретностима (власници), за све информације могу да контактирају геодетског стручњака који врши дешифровање у катастарској општини у којој имају непокретности. Геодетски стручњаци су распоређени по катастарским општинама како слиједи:
Дубровско - Драган Илић 068/760-442
Дужи - Душан Окука 068/143-150
Комарница - Блаж Шваб и Дејан Нечимер 068/125-145
Грабовица - Тин Кохленбранд и  Николај Вероновски 068/592-541
Горња Буковица - Миленко Којић 068/516-623 и  Сретан Лулић 068/557-841
Доња Буковица - Борислав Балабан 068/516-861
Тимар - Борислав Балабан 068/516-861
Слатина - Сретан Лулић 068/557-841
Мљетичак - Сретан Лулић 068/557-841
Петњица - Сретан Лулић 068/557-841
Пошћење - Сретан Лулић 068/557-841 и Дејан Мијатовић 068/228-316
Мокро - Зоран Рашевић 068/556-290
Милошевићи - Зоран Рашевић 068/556-290
Доња Бијела - Томо Чубриловић 068/516-823
Горња Бијела - Томо Чубриловић 068/516-823
 
Јавна расправа о Нацрту одлуке о утврђивању локације за привремено складиштење комуналног отпада
Позивају се заинтересовани представници институција, мјесних заједница, НВО и грађана да узму учешће у разматрању Нацрта одлуке о утврђивању локације за привремено складиштење комуналног отпада. Јавна расправа ће се одржати у периоду од 23. августа до 9. септембра 2013. године, а јавна трибина - стручна расправа 9. септембра у сали СО Шавник у 11 часова.
Са Нацртом одлуке заинтересовани учесници  се могу упознати у просторијама Секретаријата за уређење простора, одрживи развој, комунално - стамбене послове, саобраћај и имовину. Примједбе се могу саопштити усмено, или дати у писаној форми Секретаријату или доставити путем електронске поште на адресу: sosavnik@t-com.me
Текст Нацрта одлуке можете преузети овдје.
 
Обавјештење о додјели Награде ослобођења Шавника
Предлози за додјелу Награде ослобођења Шавника могу се поднијети најкасније до 7. јула 2013. године.
 
Јавна расправа о Нацрту просторно-урбанистичког плана и Извјештају о стратешкој процјени утицаја на животну средину за општину Шавник
Обавјештава се јавност да ће се у периоду од 7. маја до 6. јуна 2013. одржати јавна расправа о Нацрту просторно-урбанистичког плана и Извјештају о стратешкој процјени утицаја на животну средину за општину Шавник.
У току јавне расправе биће организован округли сто на којем ће Нацрт и Извјештај бити презентовани од стране обрађивача. Округли сто ће се одржати:
  • 14. маја од 10 до 13 часова у сали СО Шавник
  • 30. маја од 10 до 13 часова у сали СО Шавник
Нацрт планског документа и Извјештај о стратешкој процјени биће доступни јавности током цијелог трајања јавне расправе у згради Општине Шавник, у просторијама Секретаријата за уређење простора, одрживи развој, комунално-стамбене послове, саобраћај и имовину, сваког радног дана од 8 до 14 часова.
Нацрт ПУП-а и Извјештај о стратешкој процјени биће доступни на сајту ЛАМП пројекта: http://www.lamp.gov.me/korisni-dokumenti/ и Министарства одрживог развоја и туризма: www.mrt.gov.me
Примједбе и предлози могу се слати путем електронске поште на адресу: sosavnik@t-com.me или на архиву Општине Шавник.
 
Јавна расправа о Нацрту просторног плана посебне намјене за Дурмиторско подручје и Нацрту извјештаја о стратешкој процјени утицаја на животну средину
Јавна расправа ће се одржати у периоду од 30. марта до 30. априла 2013. године.
 
Радионица на тему "Родни аспект у процесу израде и доношења урбанистичких планова"
Обавјештавају се грађани општине Шавник да ће се у организацији ЛАМП пројекта одржати радионица на тему "Родни аспект у процесу израде и доношења урбанистичких планова", у петак 5. априла 2013. године, са почетком у 15:00 часова у сали СО Шавник. Предавач на поменуту тему биће Душка Пејовић, социолог - новинарка. Позивамо жене да узму учешћа у раду ове радионице, и искажу своје потребе и листе приоритета како би их узели у разматрање приликом израде Просторно-урбанистичког плана општине.
 
Обавјештење о додјели Студентске награде
Предлози за додјелу Студентске награде општине Шавник могу се поднијети најкасније до 15. јуна 2013.
 
Обавјештење о увиду у Бирачки списак
Обавјештавају се грађани Општине Шавник да могу извршити увид у Бирачки списак ради: УПИСА, БРИСАЊА, ДОПУНЕ, ИЗМЈЕНЕ или ИСПРАВКЕ у Бирачком списку, закључно са 12.03.2013.године након чега се промјене врше на основу одлуке Главног Администратора, закључно са 27.03.2013.године.
Комплетно обавјештење о стављању на увид Бирачког списка општине Шавник можете преузети овдје.
Увид у Централни бирачки списак можете извршити и на сајту: www.biraci.me