Print this page Generate PDF

2019

 
 
 

 

Предмет

 

Поступак

 

Тенд.Документација

 

Одлука

 

Уговор

Набавка горива Отворени поступак јавне набавке Тендерска документација    
Израда пројекта адаптације локалног пута Баре-Крња Јела Набавка мале
вриједности
Захтјев    
Набавка тонера Набавка мале
вриједности
 Захтјев     Уговор
Реконструкција градске капеле Отворени поступак јавне набавке

Тендерска документација

 

   
Технички преглед саобраћајнице од малог моста на ријеци Шавник до прикључења на магистралу   Набавка мале
вриједности
    Уговор
Набавка канцелариског материјала  Набавка мале
вриједности
    Уговор
Набавка топлих и хладних напитака Набавка мале
вриједности 
    Уговор
Набавка средстава за хигијену  Набавка мале
вриједности
    Уговор
Адаптација система јавне расвјете Отворени поступак јавне набавке

Тендерска документација

Измјена тендерске документације

Одлука о избору најповољније понуде   
Израда пројектне документације сеоског водовода Бијела  Набавка мале
вриједности
 Захтјев 

 

Обавјештење 

 

 Уговор
Израда техничке документације за израду прикључне саобраћајнице и паркинга са пратећим садржајима ради повезивања отвореног терена за мале спортове са градском саобраћајницом у Шавнику

 

Набавка мале
вриједности
Захтјев  Обавјештење  Уговор