Print this page Generate PDF

2018

-План јавних набавки за 2018. годину

-Правилник за поступање набавкама мале вриједности

-Измјене Правилника за поступање набавкама мале вриједности

-Правилник за поступање Општине Шавник приликом спровођења     поступака хитне набавке

-Правилник о измјенама и допунама Правилника за поступање     Општине Шавник приликом спровођења набавки мале вриједности

 

 

Предмет

 

Поступак

 

Тенд.Документација

 

Одлука

 

Уговор

 Набавка горива

 Отворени поступак јавне набавке

 

 Набавка горива

 Одлука о избору најповољније понуде

 

Радови на санирању путне инфраструктуре на територији општине Шавник

Набавке мале вриједности

 

Изјава понуђача


Захтјев за достављање понуде за набавке мале вриједности

 Обавјештење о исходу поступка набавке мале вриједности  
 ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ КУЋЕ ПЕКИЋА –3 ФАЗА (ВАЊСКО УРЕЂЕЊЕ) Отворени поступак јавне набавке

 

 

КУЋА ПЕКИЋА –3 ФАЗА     

Aдаптације система јавне расвјете у Општини Шавник

 

ЗА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА НАБАВКУ РАДОВА

 

ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Измјене тендерске документације Бр.1

   

Набавка материјала за реконструкцију сеоцког водовода...

 Набавке мале вриједности

Изјава понуђача


Захтјев за достављање понуде за набавке мале вриједности

 Обавјештење о исходу поступка набавке мале вриједност  

Набавка књига за основце

Набавке мале вриједности

Финансиски дио понуде

изјава понуђача

захтјев за достављање понуде

Обавјештење о исходу поступка набавке мале вриједност   

Израда Главног пројекта реконструкције водоводне мреже, насеље Шавник

Набавке мале вриједности

захтјев за достављање понуда

Обустављен поступак

Обавјештење о исходу поступка набавке мале вриједност  

 

Израда Главног пројекта реконструкције пумпне станице и резервоара, насеље Шавник

Набавке мале вриједности

захтјев за достављање понуда

 Обустављен поступак

Обавјештење о исходу поступка набавке мале вриједност