Print this page Generate PDF

Oglasi i konkursi

Str. 1 od 4  > >>
30. 10. 2018.

Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2018/2019. godinu

Категорија: Oglasi i konkursi
Објавио/ла: vladimir

USLOVI KONKURSA:

Pravo na stipendiju imaju:

1. Redovni studenti druge i narednih godina studiranja;
2. Crnogorski državljani koji imaju prebivalište u Opštini Šavnik;
3. Ispunjavaju kriterijume za dodjelu stipendija predviđene ovim Konkursom

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA:

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa.

22. 02. 2018.

JAVNI POZIV za prodaju nepokretnosti (aukcijom)

Категорија: Oglasi i konkursi
Објавио/ла: vladimir

3.1 Pravo učešća

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva domaća i strana fizička i pravna lica, koja uplate depozit od 5 % za učešće na javnom nadmetanju i to:
- za nepokretnost iz tačke 1 pod A) iznos od 1.060,80€
- za nepokretnost iz tačke 1 pod B) iznos od 947,44€
Domaća i strana pravna i fizička lica mogu učestvovati na aukciji ako su:
1) Kupili aukcijsku dokumentaciju;
2) Uplatili depozit;
3) Potpisali nacrt ugovora;
4) Registrovani kao učesnici na aukciji.
 
Depozit se uplaćuje na žiro račun Opštine Šavnik broj 535-1141-51 kod Prve banke CG sa naznakom ”učešće na javnom nadmetanju“.
 
Početna cijena za nepokretnosti opisane iz tačke 1 ovog poziva iznosi:
- za nepokretnost pod tačkom A) je 20,80 €/m², odnosno ukupna početna cijena je 21.216,00€
- za nepokretnost pod tačkom B) je 20,80 €/m², odnosno ukupna početna cijena je 18.948,80€

26. 10. 2017.

KONKURS Za dodjelu stipendija za školsku 2017/2018 godinu

Категорија: Oglasi i konkursi
Објавио/ла: vladimir

USLOVI KONKURSA:

Pravo na stipendiju imaju:

1. Redovni studenti druge i narednih godina studiranja;
2. Crnogorski državljani koji imaju prebivalište u Opštini Šavnik;
3. Ispunjavaju kriterijume za dodjelu stipendija predviđene ovim Konkursom.

 

04. 10. 2017.

JAVNI OGLAS za potrebe Službe zaštite Opštine Šavnik

Категорија: Oglasi i konkursi
Објавио/ла: vladimir

U Službi zaštite  Opštine Šavnik, oglašava se prijem na radno mjesto Savjetnik/ica III za operativne-planske poslove odbrane i bezbjednosti, zaštite na radu, životne sredine i srodnih oblasti jedan izvršilac, 

04. 10. 2017.

JAVNI OGLAS za potrebe Sekretarijata lokalne uprave Opštine Šavnik

Категорија: Oglasi i konkursi
Објавио/ла: vladimir

U Sekretarijatu lokalne uprave Opštine Šavnik, oglašava se prijem na radno mjesto Viši/a referent/ica za administratrivne i tehničke poslove, jedan izvršilac,

04. 10. 2017.

JAVNI POZIV Za predlaganje kandidata za članove Etičke komisije za izabrane predstavnike i funkcionere u opštini Šavnik

Категорија: Oglasi i konkursi
Објавио/ла: vladimir
Etička komisija za izabrane predstavnike i funkcionere ima predsjednika i četiri člana.
Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje posjeduje visoke etičke vrijednosti i radom i ponašanjem uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini a ima prebivalište na teritorije opštine Šavnik.

04. 10. 2017.

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Etičke komisije za lokalne službenike i namještenike u opštini Šavnik

Категорија: Oglasi i konkursi
Објавио/ла: vladimir
 
 
Etička komisija za lokalne službenike i namještenike ima predsjednika i četiri člana od kojih su dva predstavnika iz reda građana, jedan predstavnik iz reda zaposlenih u organima lokalne uprave, jedan predstavnik iz reda zaposlenih u javnim službama i preduzećima, čiji je osnivač opština i jedan predstavnik nevladinih organizacija.

Str. 1 od 4  > >>