Print this page Generate PDF

Туризам

По својим природним карактеристикама простор општине Шавник представља велики туристички потенцијал. Као мало гдје, на релативно малом простору шавничке општине налазе се бројна природна богатства и други садржаји који су изузетни потенцијали за развој зимског, љетњег, риболовног, агро-комплементарног и вјерског туризма, као и њихових модификација. Ови потенцијали још увијек нијесу довољно искоришћени, иако су последњих десетак година начињени први кораци изградњом еко-села, репрезентативних ресторана у планинском стилу, планинарских кампова, реконструкцијом хотела, уређењем и маркирањем планинарских и бициклистичких стаза.
Кањон Невидио, који је постао бренд не само Шавника, већ и Црне Горе, годинама биљежи велики број посјетилаца и љубитеља кањонинга и екстремних спортова из свих крајева свијета.
Овом простору припадају атрактивне планине: Дурмитор, Сињавина, Морачке планине, Крново са најсјевернијим изданцима, питомом Острвицом и Крновском главицом, масив Војника са својом екстремном суровошћу али и јединственом љепотом. Истражени капацитети зимског туризма, по положају, обиму и разноврсности, могу се сврстати у највеће вриједности ове врсте у овом дијелу Европе.
Поред планинских масива, ту су и кањони Комарнице, Придворице, Бијеле и Буковице, језера Зелени вир, Пошћењска језера и вјештачко, Пивско језеро. Кристално бистре ријеке, пуне поточне пастрмке (Буковица, Тушиња, Бијела, Шавник, Придворица, Комарница и Грабовица) допуњују и оплемењују општи амбијент овог краја. Све шавничке ријеке пружају могућност за развој риболовног туризма. Риболовни, контролисани туризам, могао би се одвијати као сегмент интегралне туристичке валоризације овог простора.
Питорескна, још увијек жива села и засеоци и високопланински катуни су просторно развојна основа на коју се може ослонити валоризација базних ресурса, у првом реду агро-туристичких.
Подручје Шавника има све услове да добије друштвени и економски примат у будућем развоју, јер оно представља прави туристички бисер укупног црногорског планинског потенцијала.