Print this page Generate PDF

Територија и становништво

Територија Општинe Шавник административно је подијељена на осам мјесних заједница, 21 катастарску општину, те 28 насеља. Мјесне заједнице су: Бијела, Боан, Буковица, Дужи, Ивица, Мљетичак, Пошћење и Шавник. Насеља у општини Шавник су: Баре, Боан, Годијељи, Горња Бијела, Горња Буковица, Грабовица, Добра Села, Доња Бијела, Доња Буковица, Дубровско, Дужи, Комарница, Крња Јела, Малинско, Милошевићи, Мљетичак, Мокро, Петњица, Пошћење, Превиш, Придворица, Провалија, Сировац, Слатина, Струг, Тимар, Тушиња и Шавник.
 
Анализирајући кретање броја становника у периоду од 1948.до данас, уочава се константан пад броја становника са 7512 (1948) на 2974 (2003) што је кулминирало прелиминарним резултатима пописа 2011. године по којима је Шавник општина са најмањимим бројем становника 2077. У свих 27 насеља општине забиљежен је пад броја становника, нешто израженији у сеоским насељима у односу на градско насеље. Само три насеља општине Шавник имају више од 100 становника (Шавник, Баре и Дужи), док чак десет насеља има мање од 50 становника.
Сразмјерно кретању броја становника,мијењао се и број домаћинстава. Према резултатима пописа 2011. број домаћинстава је смањен у односу на попис 2003. за 224 домаћинства.
Резултати пописа из 2011.године показују наставак тенденције старења становништва тј. смањење учешћа младог становништва у укупном и повећање учешћа средовјечног становништва, а посебно старог ( 60 и више година). У општини Шавник просјечна старост, по попису 2011. године износи 42,5 година при чему је просјечна старост мушкараца 40,5 година а жена 44,7.
На нивоу укупне популације општине Шавник полна структура је уравнотежена.
Према попису 2011.године 53,82% становништва општине Шавник изјаснило се као Црногорци, 42,42% као Срби, 2,27% није жељело да се изјасни. У структури становништва према вјероисповијести, по попису 2011. године, преовладавају православци са 96,96%, 0,48% је муслиманске вјериосповијести, 0,10% католичке, 1,30% осталих, док је 1,16% неизјашњеног становништва.
Структура становништва према активностима у општини Шавник је нешто неповољнија у односу на структуру становништва на нивоу Црне Горе. Према подацима посљедњег пописа 2011.године, од укупног становништва општине Шавник, 36,71% је активног становништва ( 760 ), 14,2% су дјеца до 15 година и чак 49,08% је неактивно становништво.