Print this page Generate PDF

ПРЕДСЈЕДНИЧКИ ИЗБОРИ 2018

Избори-објаве по Закону о фин.пол.субјек.и изборних кампања.
 
Поштовани на овој страници можете погледати акте које су органи управе дужни да објављују у складу са Законом о финансирању изборних кампања и политичких партија.
Кликом на појединачну категорију отварате страницу са траженим садржајем.
 
ПРЕДСЈЕДНИЧКИ ИЗБОРИ 2018
 
 ОПШТИНА ШАВНИК    ОРГАНИ ЛОКАЛНЕ УПРАВЕ
 

 

7 – дневне објаве

 

Аналитичке картице

 

Путни налози

 

 

 

од 20.01-28.01.2018.године. 

29.01.-04.02.2018.год.

05.02.-11.02.2018.год.

12.02 -18.02.2018.год.

19.02.-25.02.2018.год.

26.02.-04.03.2018.год.

05.03.-11.03.2018.год.

12.03.-18.03.2018.год. 

19.03.- 25.03.2018.год. 

26.03 - 01.04.2018.год.

02.04 - 08.04.2018.год.

09.04 - 15.04.2018.Год

16.04 - 22.04.2018.Год

23.04 - 29.04.2018.Год

30.04 - 06.05.2018.Год

07.05 - 13.05.2018.Год

14.05 - 20.05.2018.Год

 21.05 - 27.05.2018.Год

28.05 - 03.06.2018.Год

04.06 - 10.06.2018.Год

11.06 - 17.06.2018.Год

18.06 - 24.06.2018.Год

25.06 - 01.07.2018.Год

 

 

 

 

од 20.01-28.01.2018.године. 

29.01.-04.02.2018.год.

05.02.-11.02.2018.год.

12.02 -18.02.2018.год.

19.02.-25.02.2018.год.

26.02.-04.03.2018.год.

05.03.-11.03.2018.год.

12.03.-18.03.2018.год.

19.03.- 25.03.2018.год.

26.03 - 01.04.2018.год.

02.04 - 08.04.2018.год.

09.04 - 15.04.2018.Год

16.04 - 22.04.2018.Год

23.04 - 29.04.2018.Год

30.04 - 06.05.2018.Год

07.05 - 13.05.2018.Год

14.05 - 20.05.2018.Год

21.05 - 27.05.2018.Год

28.05 - 03.06.2018.Год

04.06 - 10.06.2018.Год

 

 

 

15 – дневне објаве

 

Социјална давања

 

извод из Трезора

 

Текуће Буџетске резерве

 

20.01.-04.02.2018.год. 

05.02.-18.02.2018.год.

19.02.-04.03.2018.год.

05.03.-18.03.2018.год.

19.03 - 01.04.2018.год

02.04-15.04.2018.ГОД

16.04 - 29.04.2018.Год

30.04 - 13.05.2018.Год

14.05 - 27.05.2018.Год

28.05 - 10.06.2018.Год

 

20.01.-04.02.2018.год. 

 05.02.-18.02.2018.год.

19.02.-04.03.2018.год.

05.03.-18.03.2018.год.

19.03 - 01.04.2018.год

02.04-15.04.2018.ГОД

16.04 - 29.04.2018.Год

30.04 - 13.05.2018.Год

14.05 - 27.05.2018.Год

28.05 - 10.06.2018.Год

 

20.01.-04.02.2018.год. 

05.02.-18.02.2018.год.

19.02.-04.03.2018.год.

05.03.-18.03.2018.год.

19.03 - 01.04.2018.год

02.04-15.04.2018.ГОД

16.04 - 29.04.2018.Год

30.04 - 13.05.2018.Год

14.05 - 27.05.2018.Год

28.05 - 10.06.2018.Год

 

д.о.о. „Комуналне дјелатности“ Шавник

П у т н и  н а л о з и 

 

 

 

 

 од 20.01-28.01.2018.године.

29.01.-04.02.2018.год.

05.02.-11.02.2018.год.

12.02 -18.02.2018.год.

19.02.-25.02.2018.год.

26.02.-04.03.2018.год.

05.03.-11.03.2018.год.

12.03.-18.03.2018.год.

19.03.- 25.03.2018.год.

26.03 - 01.04.2018.год.

02.04 - 08.04.2018.год.

09.04 - 15.04.2018.Год

16.04 - 22.04.2018.Год

23.04 - 29.04.2018.Год

30.04 - 06.05.2018.Год

07.05 - 13.05.2018.Год

14.05 - 20.05.2018.Год

21.05 - 27.05.2018.Год

28.05 - 03.06.2018.Год

04.06 - 10.06.2018.Год

 

д.о.о. Парк Природе „ Драгишница и Комарница“

П у т н и  н а л о з и 

 

 

од 20.01-28.01.2018.године.

29.01.-04.02.2018.год.

05.02.-11.02.2018.год.

12.02 -18.02.2018.год.

19.02.-25.02.2018.год.

26.02.-04.03.2018.год.

05.03.-11.03.2018.год.

12.03.-18.03.2018.год.

19.03.- 25.03.2018.год.

26.03 - 01.04.2018.год.

02.04 - 08.04.2018.год.

09.04 - 15.04.2018.Год

16.04 - 22.04.2018.Год

23.04 - 29.04.2018.Год

30.04 - 06.05.2018.Год

07.05 - 13.05.2018.Год

14.05 - 20.05.2018.Год

21.05 - 27.05.2018.Год

28.05 - 03.06.2018.Год

04.06 - 10.06.2018.Год

 

ЈУ Центар за културу, спорт и медије Шавник

П у т н и  н а л о з и 

 

 

 од 20.01-28.01.2018.године.

29.01.-04.02.2018.год.

05.02.-11.02.2018.год.

12.02 -18.02.2018.год.

19.02.-25.02.2018.год.

26.02.-04.03.2018.год.

05.03.-11.03.2018.год.

12.03.-18.03.2018.год.

19.03.- 25.03.2018.год.

26.03 - 01.04.2018.год.

02.04 - 08.04.2018.год.

09.04 - 15.04.2018.Год

16.04 - 22.04.2018.Год

23.04 - 29.04.2018.Год

30.04 - 06.05.2018.Год

07.05 - 13.05.2018.Год

14.05 - 20.05.2018.Год

21.05 - 27.05.2018.Год

28.05 - 03.06.2018.Год

04.06 - 10.06.2018.Год

 

Туристичка организација Шавник

П у т н и  н а л о з и 

 

 

 од 20.01-28.01.2018.године.

29.01.-04.02.2018.год.

05.02.-11.02.2018.год.

12.02 -18.02.2018.год.

19.02.-25.02.2018.год.

26.02.-04.03.2018.год.

05.03.-11.03.2018.год.

12.03.-18.03.2018.год.

19.03.- 25.03.2018.год.

26.03 - 01.04.2018.год.

02.04 - 08.04.2018.год.

09.04 - 15.04.2018.Год

16.04 - 22.04.2018.Год

23.04 - 29.04.2018.Год

30.04 - 06.05.2018.Год

07.05 - 13.05.2018.Год

14.05 - 20.05.2018.Год

21.05 - 27.05.2018.Год

28.05 - 03.06.2018.Год

04.06 - 10.06.2018.Год