Print this page Generate PDF

Органи управе

Органи локалне управе и службе обављају послове утврђене законом, статутом општине и другим актима.