Print this page Generate PDF

Огласи и конкурси

Стр. 1 од 4  > >>
30. 10. 2018.

Конкурс за додјелу стипендија за школску 2018/2019. годину

Категорија: Огласи и конкурси
Објавио/ла: vladimir
 УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
Право на стипендију имају:
 
1. Редовни студенти друге и наредних година студирања;
2. Црногорски држављани који имају пребивалиште у Општини Шавник;
3. Испуњавају критеријуме за додјелу стипендија предвиђене овим Конкурсом.
 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања Конкурса.

22. 02. 2018.

ЈАВНИ ПОЗИВ за продају непокретности (аукцијом)

Категорија: Огласи и конкурси
Објавио/ла: vladimir

3.1 Право учешћа

Право учешћа на јавном надметању имају сва домаћа и страна физичка и правна лица, која уплате депозит од 5 % за учешће на јавном надметању и то:
- за непокретност из тачке 1 под А) износ од 1.060,80€
- за непокретност из тачке 1 под Б) износ од 947,44€
Домаћа и страна правна и физичка лица могу учествовати на аукцији ако су:
1) Купили аукцијску документацију;
2) Уплатили депозит;
3) Потписали нацрт уговора;
4) Регистровани као учесници на аукцији.
 
Депозит се уплаћује на жиро рачун Општине Шавник број 535-1141-51 код Прве банке ЦГ са назнаком ”учешће на јавном надметању“.
 

Почетна цијена за непокретности описане из тачке 1 овог позива износи:

- за непокретност под тачком А) је 20,80 €/м², односно укупна почетна цијена је 21.216,00€

- за непокретност под тачком Б) је 20,80 €/м², односно укупна почетна цијена је 18.948,80€

26. 10. 2017.

КОНКУРС За додјелу стипендија за школску 2017/2018 годину

Категорија: Огласи и конкурси
Објавио/ла: vladimir

УСЛОВИ КОНКУРСА:

Право на стипендију имају:
 

1. Редовни студенти друге и наредних година студирања;
2. Црногорски држављани који имају пребивалиште у Општини Шавник;
3. Испуњавају критеријуме за додјелу стипендија предвиђене овим Конкурсом.

 

04. 10. 2017.

ЈАВНИ ОГЛАС за потребе Службе заштите Општине Шавник

Категорија: Огласи и конкурси
Објавио/ла: vladimir

 У Служби заштите  Општине Шавник, оглашава се пријем на радно мјесто Савјетник/ица III за оперативне-планске послове одбране и безбједности, заштите на раду, животне средине и сродних области један извршилац,

04. 10. 2017.

ЈАВНИ ОГЛАС за потребе Секретаријата локалне управе Општине Шавник

Категорија: Огласи и конкурси
Објавио/ла: vladimir

У Секретаријату локалне управе Општине Шавник, оглашава се пријем на радно мјесто Виши/а референт/ица за администратривне и техничке послове, један извршилац,

04. 10. 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ за предлагање кандидата за чланове Етичке комисије за изабране представнике и функционере у општини Шавник

Категорија: Огласи и конкурси
Објавио/ла: vladimir
Етичка комисија за изабране представнике и функционере има предсједника и четири члана.
За члана Етичке комисије може бити изабрано лице које посједује високе етичке вриједности и радом и понашањем ужива углед и поштовање у својој средини а има пребивалиште на територије општине Шавник.

 

04. 10. 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ За предлагање кандидата за чланове Етичке комисије за локалне службенике и намјештенике у општини Шавник

Категорија: Огласи и конкурси
Објавио/ла: vladimir
 Етичка комисија за локалне службенике и намјештенике има предсједника и четири члана од којих су два представника из реда грађана, један представник из реда запослених у органима локалне управе, један представник из реда запослених у јавним службама и предузећима, чији је оснивач општина и један представник невладиних организација.

Стр. 1 од 4  > >>

 

Јавни оглас за потребе Службе предсједника општине и за заједничке послове

Јавни оглас за потребе Секретаријата за финансије, економски развој, општу управу и друштвене дјелатности

Јавни оглас за потребе Службе за пољопривреду и рурални развој

Јавни оглас за потребе Службе предсједника општине и за заједничке послове општине Шавник

30. децембар 2013.

Одлука о додјели стипендија за студијску 2013/2014. годину

26. децембар

Стипендије у износу од по 50€ мјесечно додијељене су за четрнаест студената. Стипендије ће се исплаћивати за период септембар 2013. - јун 2014. Са стипендистима ће се склопити уговор, којим ће се утврдити права и обавезе између студената и Општине Шавник. Текст Одлуке можете преузети овдје.

Одлука о дојели стипендија за студијску школску 2011/2012. годину

12.децембар

Конкурс за додјелу стипендија

6. децембар

Право на стипендију у школској 2013/14 години имају редовни студенти друге и наредних година студија, који су држављани Црне Горе са пребивалиштем у општини Шавник и који испуњавају услове предвиђене овим конкурсом. Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања конкурса.

Овдје можете преузети текст конкурса за додјелу стипендија и пријаву на конкурс.

Листа студената који испуњавају услове за додјелу стипендија