Print this page Generate PDF

Насеља

Територија Општине Шавник административно је подијељена на осам мјесних заједница, 21 катастарску општину, те 27 насеља. Мјесне заједнице су: Бијела, Боан, Буковица, Дужи, Ивица, Мљетичак, Пошћење и Шавник. Насеља у општини Шавник су: Баре, Боан, Годијељи, Горња Бијела, Горња Буковица, Грабовица, Добра Села, Доња Бијела, Доња Буковица, Дубровско, Дужи, Комарница, Крња Јела, Малинско, Милошевићи, Мљетичак, Мокро, Петњица, Пошћење, Превиш, Придворица, Провалија, Слатина, Струг, Тимар, Тушиња и Шавник.
 
 Подаци о становиштву, домаћинствима и становима по насељима:

Насеље

Становништво

Домаћинства

Станови

Баре

254

76

141

Боан

45

17

62

Годијељи

72

18

75

Горња Бијела

70

24

41

Горња Буковица

76

19

132

Грабовица

28

11

52

Добра Села

76

28

96

Доња Бијела

53

18

98

Доња Буковица

61

24

96

Дубровско

43

13

49

Дужи

106

36

110

Комарница

56

20

115

Крња Јела

32

12

87

Малинско

30

7

31

Милошевићи

9

 з

69

Мљетичак

32

9

30

Мокро

58

23

74

Петњица

28

9

38

Пошћење

78

28

65

Превиш

53

16

30

Придворица

10

 з

19

Провалија

19

9

38

Слатина

73

23

56

Струг

55

19

76

Тимар

83

25

123

Тушина

121

49

160

Шавник

456

153

230

Укупно

2077

695

2193