Print this page Generate PDF

Клима

Климатске карактеристике овог поднебља условљене су географским положајем простора и надморском висином, гледајући у макро-плану, као и низом рељефних разноликости које општи климат увелико модификују, тако да се на релативно малом простору среће велико шаренило типова микро-климе. Општина Шавник налази се у подручју у коме влада изразито планинска клима, с дугим хладним и снијежним зимама и кратким љетима. Снијежне падавине почињу рано, још у новембру. Међутим у самом Шавнику и у цијелој ували дробњачкој клима је умјерена са не великим падавинама зими и топлим љетом. Тако на примјер средња годишња температура Шавника је 8° Ц, а број сунчаних дана креће се до 210 дана у години. Просјечна годишња количина падавина износи око 2023 мм.