Print this page Generate PDF

Јавне набавке

 

2016

 

Уговор о јавној набавци -Ловћен осигурање регистрација моторних возила

2015:

Уговор о набавци робе - гориво

Рјешење о избору најповољније понуде за отворени поступак јавне набавке нафтних производа и горива

Уговор о набавци робе - канцеларијског материјала

Уговор о пружању услуга ревизије финансијског исказа Општине Шавник

Одлука о избору најповољније понуде за ревизију завршног рачуна

Одлука о избору најповољније понуде за набавку канцеларијског материјала

Захтјев за достављање понуда шопингом за ревизију завршног рачуна

Захтјев за достављање понуда шопингом за канцеларијски материјал

План јавних набавки за 2015. годину

2014:

Уговор о извођењу радова - бушотина за водовод Мљетичак

Уговор о набавци водоводног материјала

Уговор о извођењу радова - изградња каптаже и резервоара Подградина

Тендерска документација - набавка горива

Одлука о избору најповољније понуде за набавку водоводног материјала

Захтјев за достављање понуда шопингом за изградњу бушотине за водовод Млјетичак

Одлука о избору најповољније понуде - изградња каптаже и резервоара Подградина

Одлука о избору најповољније понуде - набавка горива

Уговор о набавци робе - компјутерска опрема

Уговор за пружање услуга - снимање трасе водовода Горња Бијела

Уговор о набавци робе - средства хигијене

Уговор о набавци робе за бифе

Уговор о ревизији финансијских исказа

Уговор о набавци канцеларијских потрепштина

2013:

Уговор о набавци моторног возила за превоз путника у јавном саобраћају

Одлука о избору најповољније понуде за набавку моторног возила за превоз путника у јавном саобраћају

Уговор за пружање услуга стручног надзора на изградњи водовода Клисура - Г. Буковица

Уговор за пружање услуга стручног надзора на изградњи водовода Годијељи

Уговор о извођењу радова на изградњи водовода Годијељи

Уговор о извођењу радова на изградњи водовода Клисура - Г. Буковица

Одлука о избору најповољнијих понуда за изградњу водовода Клисура - Г. Буковица и Годијељи

Уговор о набавци нафтних деривата

Уговор о набавци канцеларијских потрепштина

Одлука о избору најповољније понуде за набавку канцеларијских потрепштина