Print this page Generate PDF

Огласи и конкурси

<< <  Стр. 2 од 4  > >>
04. 10. 2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ за предлагање кандидата за избор чланова Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе

Категорија: Огласи и конкурси
Објавио/ла: vladimir
Кандидате за чланове Савјета могу предложити: стручне институције, организације, привредна друштва, невладине организације и удружења, асоцијације локалних власти, мјесне заједнице и грађани.

01. 09. 2017.

Ј А В Н И П О З И В

Категорија: Огласи и конкурси
Објавио/ла: vladimir

 

За предлагање кандидата за чланове Етичке комисије
за локалне службенике и намјештенике у општини Шавник

 

01. 09. 2017.

Ј А В Н И П О З И В

Категорија: Огласи и конкурси
Објавио/ла: vladimir


за предлагање кандидата за чланове Етичке комисије за изабране
представнике и функционере у општини Шавник09. 08. 2017.

Ј А В Н И П О З И В

Категорија: Огласи и конкурси
Објавио/ла: vladimir


За прикупљање понуда ради продаје теретног моторног возила марке „БЕДФОРД“ власништво Општине Шавник.

 

10. 04. 2017.

Скупштина Општине Шавник

Категорија: Огласи и конкурси
Објавио/ла: vladimir

Ј А В Н И П О З И В

за предлагање кандидата за чланове Етичке комисије за изабране

представнике и функционере у општини Шавник


Етичка комисија за изабране представнике и функционере има предсједника и четири члана.

 

 

10. 04. 2017.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ШАВНИК Одбор за избор и именовање

Категорија: Огласи и конкурси
Објавио/ла: vladimir
ЈАВНИ ПОЗИВ
 
за предлагање кандидата за избор чланова

Савјета за развој и заштиту локалне самоуправе
 

Кандидате за чланове Савјета могу предложити: стручне институције, организације, привредна друштва, невладине организације и удружења, асоцијације локалних власти, мјесне заједнице и грађани.

24. 02. 2017.

Секретаријат локалне управе Општине Шавник

Категорија: Огласи и конкурси
Објавио/ла: vladimir

Министарство пољопривреде и руралног развоја објавило је 4 јавна позива предвиђена агробуџетом за подршку пољопривредним произвођачима.

<< <  Стр. 2 од 4  > >>

 

Јавни оглас за потребе Службе предсједника општине и за заједничке послове

Јавни оглас за потребе Секретаријата за финансије, економски развој, општу управу и друштвене дјелатности

Јавни оглас за потребе Службе за пољопривреду и рурални развој

Јавни оглас за потребе Службе предсједника општине и за заједничке послове општине Шавник

30. децембар 2013.

Одлука о додјели стипендија за студијску 2013/2014. годину

26. децембар

Стипендије у износу од по 50€ мјесечно додијељене су за четрнаест студената. Стипендије ће се исплаћивати за период септембар 2013. - јун 2014. Са стипендистима ће се склопити уговор, којим ће се утврдити права и обавезе између студената и Општине Шавник. Текст Одлуке можете преузети овдје.

Одлука о дојели стипендија за студијску школску 2011/2012. годину

12.децембар

Конкурс за додјелу стипендија

6. децембар

Право на стипендију у школској 2013/14 години имају редовни студенти друге и наредних година студија, који су држављани Црне Горе са пребивалиштем у општини Шавник и који испуњавају услове предвиђене овим конкурсом. Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања конкурса.

Овдје можете преузети текст конкурса за додјелу стипендија и пријаву на конкурс.

Листа студената који испуњавају услове за додјелу стипендија