Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 9815
26. 03. 2020.

Sekretarijat lokalne uprave opštine Šavnik, donosi sljedeće:

Категорија: Novosti
Објавио/ла: vladimir

U skladu sa Zaključcima Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje broj 02-031-801/2 od 25.03.2020. godine, a u vezi sa tačkama 1 i 2, Sekretarijat lokalne uprave opštine Šavnik, donosi sljedeće:

 O B A V J E Š T E NJ E

Privremeno se ukida rad sa strankama u prostorijama Opštine Šavnik.

Pozivaju se građani Opštine Šavnik da za svoje zahtjeve koriste zvaničnu e-mail adresu: sosavnik@t-com.me i sljedeće brojeve telefona:
 
Kabinet predsjednika 040/266-108; 069/157-946;

Glavni administrator 069/157-968

Sekretarijat lokalne uprave 069/157-979

Uprava lokalnih javnih prihoda 069/050-030

Komunalna policija 069/309-026

Komunalni inspektor 069/195-495

Služba zaštite i spašavanja 069/157-974

Agrobiznis – info centar: 069/729-600;069/687-717;068/826-686

d.o.o.“Komunalne djelatnosti“ Šavnik 069/323-805

d.o.o. Park Prirode „Dragišnica i Komarnica“ 069/606-158

Turistička organizacija 069/545-945

JU Centar za kulturu,sport i medije Šavnik 063/208-008
 
Takođe se mole građani da ostavljaju tačne podatke, kako bi ihslužbenici mogli kontaktirati.