Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 18305
25. 03. 2020.

Општински тим за заштиту и спашавање, дана 25.03.2020.године, донио је сљедеће

Категорија: Новости
Објавио/ла: vladimir
Општински тим за заштиту и спашавање,  дана 25.03.2020.године, донио је сљедеће
 
 
1. Привермено се укида рад са странкама у просторијама Општине Шавник; 

2.Да Секреатаријат локалне управе на сајту Општине Шавник и на другим видљивијим мјестима,истакне обавјештење о привременом укидању рада са странкама у Општини Шавник и да још једном позове и сугерише грађанима да за своје захтјеве користе заваничну е-маил адресу: сосавник@т-цом.ме и бројеве телефона који су истакнути на сајту и на улазу у зграду и да се сугерише грађанима да остављају тачне податке како би их службеници могли контактирати;

3.Да Комунална полиција и Комунални инспектор појачају инспекцијски надзор и одржавање комуналног реда у сарадњи са Управом полиције, а у складу са Наредабама координационог тијела за заразне болести од 24.03.2020.године, посебно у односу на:

-забрану присуства и задржавања више од два лица заједно на отвореном јавном мјесту (тротоари,тргови, улице, паркови, шеталишта, плаже и сл.), осим за лица која обављају своје редовне радне задатке;

- поштовање обавезе апотеке, објеката у којима се обавља трговина храном, пићем и средствима за хигијену, средстава за заштиту и прихрану биља и садног материјала, производа за исхрану и лијечење животиња, да радно вријеме организују у периоду од 8 до 18 часова, осим доставе на адресу купца, која се може вршити у радно вријеме, које трговац истакне, у складу са прописима;
 
-поштовање обавезе правних и физичких лица која обављају грађевинске радове да организују рад на начин који обезбјеђује поштовање епидемиолошких мјера, посебно поштујући социјалну дистанцу између запослених и других мјера заштите и здравља на раду;

-обавезу власника, односно корисника киоска у којима се продаје штампа да радно вријеме организују у периоду од 7 до 15 часова, у двије смјене од по четири часа, по запосленом;
 
4. Да Комунална полиција и Комунални инспектор у сарадњи са Управом полиције наставе са строгом контролом забране рада трговинских објеката, осим апотека и објеката у којима се обавља трговина, храном, пићем, средствима за хигијену, моторним горивима, средствима за заштиту и прихрану биља и садног материјала, производа за исхрану и лијечење, на подручју Општине Шавник, а у складу са Наредбом за предузимање привремених мјера за спречавање уношења
уношења у земљу, сузбијање и спречавање преношења новог корона вируса (,,Сл.лист ЦГ“, бр. 18/20 од 18.03.2020.године);

5. Да Комунална полиција и Комунални инспектор у сарадњи са Управом полиције наставе са строгом контролом:
 
забране пружања угоститељских услуга у хотелима, осим за пријављене госте;
 
забране рада угоститељских објеката-кафића, кафана, кафитерија, ресторана, осим угоститељских објеката који достављају храну и омогућавају преузимање хране и оброка, уз забрану боравка гостију у самим објектима, забране рада кладионица, а све у складу са Наредбом за предузимање привремених мјера за спречавање уношења уношења у земљу, сузбијање и спречавање преношења новог корона вируса (,,Сл.лист ЦГ“, бр. 15/20 од 15.03.2020.године);
 
6. Да Комунална полиција и Комунални инспектор у сарадњи са Управом полиције наставе са строгом контролом обавеза власника и закупаца ресторана, кафића, да баштенски материјал учине недоступним за коришћење, а у складу са Наредбом за предузимање привремених мјера за спречавање уношења уношења у земљу, сузбијање и спречавање преношења новог корона вируса (,,Сл.лист ЦГ“, бр. 19/20 од 19.03.2020.године);

7. Да в.д. Начелник Комуналне полиције сагледа расположивост кадровских капцитета и способност реаговања у новонасталој ситуацији, и да у вези са наведеним одмах Предсједнику општине достави предлог мјера са спречавање евентуалних ризика;
 8. Да д.о.о. ,,Комуналне дјелатности“ Шавник поступа искључиво у складу са Наредбом о измјени и допуни Наредбе за предузимање привремених мјера за спречавање уношења уношења у земљу, сузбијање и спречавање преношења новог корона вируса (,,Сл.лист ЦГ“, бр. 20/20 од 20.03.2020.године), сходно којој се обављање сахрана умрлих лица може вршити искључиво у ужем
кругу породице, као и да се коришћење градске капеле у Шавнику може вршити искључиво у складу са овом Наредбом;

9. Да д.о.о. Комуналне дјелатности“Шавник о мјери из тачке 8. на погодан начин обавијести грађане Шавника;

10. Да д.о.о. ,,Комуналне дјелатности“ Шавник интезивира активности на дезинфекцији и и чишћењу јавних површина, прилаза Здравственој станици у Шавнику, прилаза објектима у којима су смјешетени орагни локалне управе и органи државне управе; приступних стаза, прилаза продавницама, банки и пошти, мобилијар на јавним површинама...

11. Да д.о.о. ,,Комуналне дјелатности“ Шавник затвори све јавне чесме у мјесном центру Шавник;

12. Да надлежни органи који врше контролу и регулисање саобраћаја на путевима да саобраћајне дозволе којима је истекао рок важења сматрају важећим, ако возач уз дозволу посједује важећу полису осигурања и доказ о извршеном техничком прегледу возила;
 
13. Да органи локалне самоуправе и локалне управе, јавних установа и других правних лица, дозволе за стални боравак, дозволе за привремени боравак и дозволе за привремени боравак и рад странаца, а којима је истекао рок важења, по основу којих остварују пред тим органима неко своје право или извршавају обавезу, сматрају важећим;

14.Налаже се 24 часовна приправност запосленима у Комуналној полицији, Служби заштите и спашавања, Главном администратору, Секретару Секретаријата, директорици д.о.о. ,,Комуналне дјелатности“ и члановима општинског тима за заштиту и спашавање у ужем саставу, као и других органа и служби за које Општински тим за заштиту и спашавање оцијени да је њихова дјелатност неопходна за вријеме трајања наведених мјера; 
 
15. Сви капацитети Општине Шавник стављају се на располагање ради предузимања мјера за сузбијање и спречавање ширења корона вируса;

16.Апелује се на све грађане Шавника да се строго придржавају Наредби Министарства здравља које се могу преузети на линкуhttp://www.savnik.me/index.php?page=tsovid19
 
17. Апелује се и упозоравају се старија лица, лица са хроничним обољењима и лица са инвалидитетом да се максимално уздрже и без велике потребе не напуштају објекте становања.

18. Закључци се достављају: Секретаријату локалне управе, Комуналној полицији, Комуналном инспектору, д.о.о. ,,Комуналне дјелатности“Шавник, члановима општинског тима за заштиту и спашавање.
 
19. Интезивирати заједничко дјеловање органа локалне управе, органа локалне самоуправе, Управе полиције и Здравствене станице у Шавнику, јавних установа и предузећа у спровођењу мјера донијетих у складу са Наредбама Националног коориднациог тијела за заразне болести.
 
Општински тим за заштиту и спашавање