Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 571
19. 03. 2020.

ОДРЖАНА СЈЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ И СПАШАВАЊЕ

Категорија: Новости
Објавио/ла: vladimir
 
 

Општински тим за заштиту и спашавање, одржао је данас са почетком 11:00 часова, у Сали Скупштине општине Шавник, сједницу на којој је разматрана примјена и поштовање свих до сада донијетих Наредби и препрука Министарства здравља и Института за јавно здравље, на нивоу Општине Шавник. Сједницом је предсједавао Предсједник Општине Шавник, Влатко Вуковић. Након разматрања Информација и Одлука по утврђеном дневном реду, Општински тим за заштиту и спашавање, између осталог, донио је сљедеће Закључке:

1. Привремене мјере наложене Наредбом за предузимање привремених мјера за спречавања уношења заразних болести у земљи, сузбијања и спречавања преношења у друге земље, као и заштиту становништва од новог корона вируса (,,Сл.лист ЦГ“, бр.14/15 од 13.03.2020.године, 15/20 од 15.03.2020.године и 17/20 од 17.03.2020.године и 18/20 од 19.03.2020.године), а тичу се надлежности локалне самоуправе и јавних предузећа и установа, правовремено се примјењују и спроводе, а све у циљу јачања превентивних ефеката у сузбијању корона вируса:
- Општина је обезбиједила едукативни материјал са циљем упознавања грађана са мјерама заштите и исти је дистрибуиран јавним установама, школама, трговинским и угоститељским објектима...

- Комунална полиција и Комунални инспектор, редовно контролишу забрану окупљања становништва на затвореним и отвореним јавним мјестима, забрану рада угоститељских објеката;

- Комунална полиција појачала је комунални надзор ради појачања мјера хигијене на нивоу града;
просторије општине се дезинфекују два пута дневно, обезбијеђена је довољна количина дезифекционих средстава како за запослене, тако и за дезифекцију радних површина и просторија, у општини и јавним установама и предузећима;

- предсједник Општине донио је Нредбу којом су утврђене обавазе запослених у локалној самоуправи и јавним предузећима, дефинисане нове процедуре за рад са странкама, редукован број запослених за 50%, изузимајући Службу заштите и спашавања, Комуналне полиције, комуналног предузећа и функционера локалне самоуправе, који су задужени за 24 часовну приправност, сви потребни контакти истакнути су на сајту општине...

- обустављен је јавни превоз комби возилом;

- Наложене мјере д.о.о.,,Комуналне дјелатности“ у погледу коришћења градске капеле;На основу препоруке Националног координационог тима, сахране обављати само у кругу породице, без примања саучешћа у капелама.

2. У сарадњи са надлежним органима побољшати опремљеност Здравствене станице у Шавнику, уз спремност Општине Шавник да финансира набавку неоходних средстава и опреме за потребе рада Здравствене станице у Шавнику;

3. На основу достављених информација и комуникације са представницима трговинских објекта на подручју Општине Шавник, сви објекти располажу са довољном количином основних животних намирница и хигијенских средстава;

4. Предузети активности на побољшању снабијевености Апотеке у Шавнику;

5. Да ОО Црвеног крста појача своје активности, ступи у контакт са Црвеним крстом Црне Горе, како би се обезбиједиле залихе основних животних намирница и других потрепштина за самохрана и социјално угрожена лица са подручја Општине Шавник и року од два дана информише Општински тим за заштиту и спашавање;

6. На основу предложених мјера Националног координационог тима, као објекат за карантин Министарству здравља предложен је хотел ,,Ђоковић“д.о.о. Шавник.

7. Анимирати што већи број волонтера у циљу олкашавања снабдијевања основним животним намирницама и љековима самохраних старачких домаћинстава и лица у стању социјалне потребе која су на евиденцији Службе Центра за социјални рад и према евиденцији Секретаријата локалне управе;

8. Покренути активности на отварању бесплатне телефонске линије и вибер заједнице како би се одвијала свакодневна комуникација како са самохраним страчким домаћинствима, лицима у стању социјалне потребе тако и лицима која се налазе у самоизолацији, а такође и у циљу пружања грађанима свих неопходним информација;

9. Креирати фејсбук страницу у циљу што боље информисаности грађана о тренутној епидемиолошкој ситуацији на подручју Општине Шавник, као и о свим другим неопходним информцијама које се тичу обезбјеђивања редовног одвијања рада и пружања услуга од стране правних лица чији је оснивач општина, када је у питању обављање послова од јавног интереса, а незамјењлив су услов живота и рада грађана.

10. Општина Шавник ставља на располагање све расположиве капацитете и пружаће пуну подршку свим државним органима у сврху заштите здравља грађана.


ОПШТИНСКИ ТИМ ЗА ЗАШТИТУ И СПАШАВАЊЕ ОПШТИНЕ ШАВНИК