Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 635
30. 10. 2018.

Konkurs za dodjelu stipendija za školsku 2018/2019. godinu

Категорија: Oglasi i konkursi
Објавио/ла: vladimir

USLOVI KONKURSA:

Pravo na stipendiju imaju:
1. Redovni studenti druge i narednih godina studiranja;
2. Crnogorski državljani koji imaju prebivalište u Opštini Šavnik;
3. Ispunjavaju kriterijume za dodjelu stipendija predviđene ovim Konkursom.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:
1. Prijava na Konkurs;
2. Uvjerenje o državljanstvu ili fotokopija biometrijske lične karte;
3. Potvrda o prebivalištu;
4. Potvrda o upisu godine studija kao redovan student;
5. Potvrda o položenim ispitima iz prethodnih godina;
6. Potvrda o prosječnoj ostvarenoj ocjeni na prethodnoj godini studija;
7. Dokaz da je porodica studenta korisnik bilo kakvog oblika socijalne pomoći kod Centra za socijalni rad;
8. Dokaz da su prihodi po članu domaćinstva niži od prosječne neto zarade u Opštini Šavnik.
 
ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA:
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja Konkursa.
Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.
Podnijeta dokumenta se ne vraćaju.
Prijavu na Konkurs ( nalazi se na arhivi opštine šavnik i na sajtu Opštine Šavnik ) i traženu dokumentaciju potrebno je u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,KONKURS ZA STIPENDIJE’’ predati neposredno na arhivi opštine Šavnik ( svakim radnim danom od 9:00-14:00h) ili poslati poštom na adresu: Opština Šavnik, Sekretarijat lokalne uprave, Šavnik b.b.
 
Kontakt : Sekretarijat lokalne uprave
Telefon: 040/266-108