Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 800
30. 10. 2018.

Конкурс за додјелу стипендија за школску 2018/2019. годину

Категорија: Огласи и конкурси
Објавио/ла: vladimir
 

УСЛОВИ КОНКУРСА:
Право на стипендију имају:
1. Редовни студенти друге и наредних година студирања;
2. Црногорски држављани који имају пребивалиште у Општини Шавник;
3. Испуњавају критеријуме за додјелу стипендија предвиђене овим Конкурсом.
 
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
1. Пријава на Конкурс;
2. Увјерење о држављанству или фотокопија биометријске личне карте;
3. Потврда о пребивалишту;
4. Потврда о упису године студија као редован студент;
5. Потврда о положеним испитима из претходних година;
6. Потврда о просјечној оствареној оцјени на претходној години студија;
7. Доказ да је породица студента корисник било каквог облика социјалне помоћи код Центра за социјални рад;
8. Доказ да су приходи по члану домаћинства нижи од просјечне нето зараде у Општини Шавник.
 
РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА:
Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања Конкурса.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати.
Поднијета документа се не враћају.
Пријаву на Конкурс ( налази се на архиви општине шавник и на сајту Општине Шавник ) и тражену документацију потребно је у затвореној коверти са назнаком ,,КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЈЕ’’ предати непосредно на архиви општине Шавник ( сваким радним даном од 9:00-14:00х) или послати поштом на адресу: Општина Шавник, Секретаријат локалне управе, Шавник б.б.
Контакт : Секретаријат локалне управе
Телефон: 040/266-108