Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 1019
26. 10. 2017.

КОНКУРС За додјелу стипендија за школску 2017/2018 годину

Категорија: Огласи и конкурси
Објавио/ла: vladimir

К О Н К У Р С
За додјелу стипендија за школску 2017/2018 годину


УСЛОВИ КОНКУРСА:
 
Право на стипендију имају:
 
1. Редовни студенти друге и наредних година студирања;
2. Црногорски држављани који имају пребивалиште у Општини Шавник;
3. Испуњавају критеријуме за додјелу стипендија предвиђене овим Конкурсом.
 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
 
1. Пријава на Конкурс;
2. Увјерење о држављанству или фотокопија биометријске личне карте;
3. Потврда о пребивалишту;
4. Потврда о упису године студија као редован студент;
5. Потврда о положеним испитима из претходних година;
6. Потврда о просјечној оствареној оцјени на претходној години студија;
7. Доказ да је породица студента корисник било каквог облика социјалне помоћи код Центра за социјални рад;
8. Доказ да су приходи по члану домаћинства нижи од просјечне нето зараде у Општини Шавник.