Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 716
10. 04. 2017.

Skupština Opštine Šavnik

Категорија: Oglasi i konkursi
Објавио/ла: vladimir

J A V N I P O Z I V

za predlaganje kandidata za članove Etičke komisije za izabrane

predstavnike i funkcionere u opštini Šavnik


Etička komisija za izabrane predstavnike i funkcionere ima predsjednika i četiri člana.

Za člana Etičke komisije može biti izabrano lice koje posjeduje visoke etičke vrijednosti i radom i ponašanjem uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini a ima prebivalište na teritorije opštine Šavnik.

1. Pravo predlaganja kandidata za članove Etičke komisije imaju:
- građani;
- grupa građana;
- obrazovne, naučne i stručne institucije;
- ustanove iz oblasti kulture, medija i sporta;
- nevladine organizacije

2. Ovlašćeni predlagači iz tačke 1 Poziva imaju pravo predložiti najviše jednog kandidata.