Print this page Generate PDF

Обавјештења и информације

Број читања: 573
10. 04. 2017.

Skupština Opštine Šavnik

Категорија: Oglasi i konkursi
Објавио/ла: vladimir

 

1. Etička komisija za lokalne službenike i namještenike ima predsjednika i četiri člana od kojih su dva predstavnika iz reda građana, jedan predstavnik iz reda zaposlenih u organima lokalne uprave, jedan predstavnik iz reda zaposlenih u javnim službama i preduzećima, čiji je osnivač opština i jedan predstavnik nevladinih organizacija.

Za članove Etičke komisije može biti izabrano lice koje posjeduje visoke etičke vrijednosti i radom i ponašanjem uživa ugled i poštovanje u svojoj sredini a ima prebivalište na teritoriji opštine Šavnik.

2. Pravo predlaganja kandidata imaju:
- građanin;
- grupa građana;
- zaposleni u organima lokalne uprave;
- zaposleni u Javnim službama i preduzećima čiji je osnivač opština;
- nevladine organizacije koje imaju prebivalište na području opštine.

3. Ovlašćeni predlagači iz tačke 2 ovog poziva mogu predložiti najviše po jednog kandidata.